1943 yılı doğumlu, evli ve 2 çocuk babası,
Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) mezunu,
Hazine ve Dış Ticaret E. Müsteşarı,
KOÇ HOLDİNG Yönetim Kurulu E. Üyesi,
Kesintisiz 12 yıl YÖK üyesi,
Büyük Kulübün 30 yıllık üyesi, son 5 yılı II. Başkan olmak üzere 15 yıl Büyük Kulüp
Yönetim Kurulu Üyesi.

KAMUDAKİ GÖREVLERİ

Maliye Müfettişi,
Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri,
Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi,
İhracatı Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devrolunan 16 Bankanın aynı anda Ortak
Yönetim Kurulu Başkanı,
3’lü kararname ile Fahri Maliye Müfettişi.

KAMUDA YURTDIŞI GÖREVLERİ

Washington Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Başmüşaviri,
Askerlik görevinden sonra Londra’da bir yıl süre ile mesleki araştırma,
İslam Kalkınma Bankası (IDB),
Dünya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD),
Asya Kalkınma Bankası (ADB) kuruluşlarında Türkiye’yi temsilen Guvernör.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ GÖREVLERİ

KOÇ Holding Finansman Grubu Başkanı,
Koçbank ile birlikte yurt içinde ve dışında 10 ayrı finansal şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, ayrıca pek çok Koç Topluluğu Şirketinin yönetim kurulu üyesi,
DOĞAN Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı,
GAMA Holding Yönetim Kurulu Danışmanı.

ÜNİVERSİTELERDEKİ GÖREVLERİ

20 ayrı Üniversitenin Doktora ve Lisansüstü Programlarında 21 ayrı konuda ve halen de Galatasaray ve İstanbul Aydın Üniversitelerinde öğretim görevlisi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi,
Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi – Kıbrıs Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi,
Marmara Üniversitesince Bankacılıkta Fahri Doktor,
Yayınlanmış 4 kitap,
İki yüzün üzerinde gazete ve dergide yayınlanmış makale ve mesleki yazı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAKİ GÖREVLERİ

Türkiye Avrupa Vakfı Başkanı,
Finans Kulüp Onursal Başkanı,
Türkiye Mali Araştırmalar Vakfı Başkanı,
Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA) Şeref Üyesi,
Yabancı Sermaye Derneği (YASED) Şeref Üyesi,
Türkiye-İsviçre Ticaret Odasında Şeref Üyesi,
İstanbul Ticaret Odası Ekonomi Danışma Kurulu Üyesi,
TÜSİAD – Ekonomik ve Mali İşler Komisyon Üyesi,
İktisadi Araştırmalar Vakfı (IAV), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC),
Avrupa Uluslararası Yöneticiler ve Sanayi Odası (UNICE), Avrupa Ekonomik İşbirliği Derneği (ELEC) üyesi.